Skip to main content

ThinkSystem ST650 V2/V3 3.5" SAS/SATA 4-Bay Drive Bay 4 Cage Kit

请参阅本文档了解有关 ThinkSystem ST650 V2/V3 3.5" SAS/SATA 4-Bay Drive Bay 4 Cage Kit.的信息

此选件套件包含以下组件。

ThinkSystem ST650 V2/V3 3.5-in SAS/SATA 4-Bay Drive Bay 4 Cage Kit

1 四个填充件,3.5 英寸存储硬盘(单插槽)

2 一个扩展硬盘仓

  • 本文档中的此插图可能会与您的硬件略有不同。

选件安装

  • 要安装该选件,请参阅适用的用户指南:
服务器型号硬件安装
ST650 V2安装扩展硬盘仓
ST650 V3安装扩展硬盘仓