Skip to main content

ThinkSystem SR675 V3 Rear Serial Port Option Kit

请参阅本文档了解有关 ThinkSystem SR675 V3 Rear Serial Port Option Kit 的信息。

此选件套件包含以下组件。

ThinkSystem SR675 V3 Rear Serial Port Option Kit

1 一根带支架的串口线缆

  • 本文档中的此插图可能会与您的硬件略有不同。

选件安装