Skip to main content

ThinkSystem 1U 4 x 2.5" SAS/SATA Backplane option kit

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้

ThinkSystem 1U 4 x 2.5" SAS/SATA Backplane option kit

1 แบ็คเพลน 4 ช่องใส่ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้วสำหรับพัดลมประสิทธิภาพ (1)

2 แผงครอบไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 1 ชุด (4)

3 แผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 2 x 3 (1)

4 ป้ายประเภทไดรฟ์: SAS/SATA (1) +SATA (1)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูบท การตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ ใน คู่มือการติดตั้ง หรือไปที่: https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7D2X/server_setup.html

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด และดาวน์โหลดไดรฟ์เวอร์อุปกรณ์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่: https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sr645/7d2x/downloads/driver-list