Skip to main content

List Storage adapter options

📄️ อะแดปเตอร์สวิตช์ NVMe 1610-4P ของ ThinkSystem

อะแดปเตอร์สวิตช์ NVMe 1610-4P ของ ThinkSystem เป็นสวิตช์ PCIe 3.0 ประสิทธิภาพสูงที่ใช้ชิปเซ็ต Broadcom PEX9733 ที่มีอินเทอร์เฟซโฮสต์ PCIe 3.0 x16 บนเซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem ที่รองรับ อะแดปเตอร์นี้จะให้การเชื่อมต่อ PCIe x4 จำนวน 4 ช่องที่รองรับไดรฟ์ NVMe 4 ตัว ขั้วต่อภายใน Mini-SAS HD x4 (SFF-8643) จำนวน 4 ช่อง

📄️ ThinkSystem 430-16e SAS/SATA HBA และ 430-8e SAS/SATA HBA

Lenovo ThinkSystem 430-8e และ 430-16e SAS/SATA 12Gb HBA คืออะแดปเตอร์ Host Bus ประสิทธิภาพสูงสำหรับการเชื่อมต่อที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกบนเซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem 430-8e มีขั้วต่อ mini-SAS HD x4 ภายนอก 2 ช่อง ซึ่งให้ SAS 12 Gbps จำนวน 8 เลน 430-16e มีขั้วต่อ mini-SAS HD x4 ภายนอก 4 ช่อง ซึ่งให้ SAS 12 Gbps จำนวน 16 เลน

📄️ ThinkSystem 430-16i SAS/SATA HBA และ 430-8i SAS/SATA HBA

Lenovo ThinkSystem 430-8i และ 430-16i SAS/SATA 12Gb HBA คืออะแดปเตอร์ Host Bus ประสิทธิภาพสูงสำหรับการเชื่อมต่อที่จัดเก็บข้อมูลภายในบนเซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem อะแดปเตอร์เหล่านี้ได้ผสานรวมการปรับปรุงล่าสุดสำหรับเทคโนโลยี SAS และให้การเชื่อมต่อ SAS 12 Gbps จำนวน 8 หรือ 16 เลน

📄️ ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA

อะแดปเตอร์ 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA ของ Thinksystem ที่ใช้ตัวควบคุม SAS3816 เป็นอะแดปเตอร์จัดเก็บประสิทธิภาพสูงที่เชื่อมต่อ PCIe กับ SATA/SAS เทคโนโลยี SerDes ทำให้อุปกรณ์จัดเก็บ SAS และ SATA ทำงานได้ในช่องใส่ไดรฟ์เดียว ตัวควบคุมหนึ่งตัวสามารถใช้งานได้ในสองโหมดพร้อมกัน: SAS และ SATA

📄️ ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb internal HBA

440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA ภายในของ ThinkSystem คืออะแดปเตอร์ Host Bus PCIe 4.0 ประสิทธิภาพสูงสำหรับการเชื่อมต่อที่จัดเก็บข้อมูลภายในบนเซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem อะแดปเตอร์นี้ได้ผสานรวมการปรับปรุงล่าสุดสำหรับเทคโนโลยี SAS และให้การเชื่อมต่อ SAS 12 Gbps จำนวน 16 เลน

📄️ อะแดปเตอร์ RAID 930-16i และอะแดปเตอร์ RAID 930-8i ของ ThinkSystem

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ThinkSystem RAID 930 ของตัวควบคุม RAID 12 Gbps SAS ภายใน เป็นอะแดปเตอร์ RAID-on-chip (ROC) ประสิทธิภาพสูง อะแดปเตอร์เหล่านี้รองรับ RAID ระดับ 0/1/10/5/50/6/60 และมีรายการคุณสมบัติ RAS และการจัดการที่หลากหลาย ThinkSystem RAID 930-16i รองรับไดรฟ์ SAS และ SATA ภายในสูงสุด 16 ตัว ThinkSystem RAID 930-8i รองรับไดรฟ์ SAS และ SATA ภายในสูงสุด 8 ตัว

📄️ อะแดปเตอร์ RAID 930-24i ของ ThinkSystem

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ThinkSystem RAID 930 ของตัวควบคุม RAID 12 Gbps SAS ภายใน เป็นอะแดปเตอร์ RAID-on-chip (ROC) ประสิทธิภาพสูง อะแดปเตอร์เหล่านี้รองรับ RAID ระดับ 0/1/10/5/50/6/60 และมีรายการคุณสมบัติ RAS และการจัดการที่หลากหลาย ThinkSystem RAID 930-24i รองรับไดรฟ์ SAS และ SATA ภายในสูงสุด 24 ตัว

📄️ ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter

อะแดปเตอร์ภายใน RAID 940-16i 8GB Flash PCIe 12Gb ของ Thinksystem ที่ใช้ตัวควบคุม SAS3916 สามโหมดเป็นอะแดปเตอร์ที่จัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อ PCIe กับ SATA/SAS/PCIe (สามโหมด) ประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยี SerDes สามโหมดทำให้อุปกรณ์จัดเก็บ SAS, SATA หรือ PCIe (NVMe) ทำงานได้ในช่องใส่ไดรฟ์เดียว ตัวควบคุมหนึ่งตัวสามารถใช้งานได้ในสามโหมดพร้อมกัน: SAS, SATA และ PCIe/NVMe อะแดปเตอร์แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างความเร็วและโปรโตคอลเพื่อตรวจสอบและต่อประสานกับอุปกรณ์จัดเก็บทั้งสามประเภทนี้ไปพร้อมกัน

📄️ ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter

อะแดปเตอร์ภายใน RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb ของ ThinkSystem ที่ใช้ตัวควบคุม SAS3916 สามโหมดเป็นอะแดปเตอร์ที่จัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อ PCIe กับ SATA/SAS/PCIe (สามโหมด) ประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยี SerDes สามโหมดทำให้อุปกรณ์จัดเก็บ SAS, SATA หรือ PCIe (NVMe) ทำงานได้ในช่องใส่ไดรฟ์เดียว ตัวควบคุมหนึ่งตัวสามารถใช้งานได้ในสามโหมดพร้อมกัน: SAS, SATA และ PCIe/NVMe อะแดปเตอร์แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างความเร็วและโปรโตคอลเพื่อตรวจสอบและต่อประสานกับอุปกรณ์จัดเก็บทั้งสามประเภทนี้ไปพร้อมกัน

📄️ ThinkSystem RAID 940-8i 4GB/8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter

อะแดปเตอร์ภายใน RAID 940-8i 4GB/8GB Flash PCIe Gen4 12Gb ของ Thinksystem ที่ใช้ตัวควบคุม SAS3908 สามโหมดเป็นอะแดปเตอร์ที่จัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อ PCIe กับ SATA/SAS/PCIe (สามโหมด) ประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยี SerDes สามโหมดทำให้อุปกรณ์จัดเก็บ SAS, SATA หรือ PCIe (NVMe) ทำงานได้ในช่องใส่ไดรฟ์เดียว ตัวควบคุมหนึ่งตัวสามารถใช้งานได้ในสามโหมดพร้อมกัน: SAS, SATA และ PCIe/NVMe

📄️ อะแดปเตอร์ RAID 530-8i PCIe ของ ThinkSystem

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ThinkSystem RAID 530 เป็นอะแดปเตอร์ RAID ภายใน 12 Gb SAS/SATA ระดับพื้นฐาน ซึ่งเป็นโซลูชัน RAID ที่คุ้มค่าสำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ThinkSystem RAID 530-8i รองรับไดรฟ์ SAS และ SATA ภายในสูงสุด 8 ตัว

📄️ ThinkSystem RAID 540-16i PCIe Gen4 12Gb Adapter

ThinkSystem RAID 540 PCIe Gen4 12Gb Adapters เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อะแดปเตอร์ RAID ภายใน 12 Gb SAS/SATA ระดับพื้นฐาน ซึ่งเป็นโซลูชัน RAID ที่คุ้มค่าสำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง อะแดปเตอร์แบบไม่ใช้แคชเหล่านี้รองรับ RAID ที่ระดับ 0, 1 และ 10 และมีรายการคุณสมบัติ RAS และการจัดการที่หลากหลาย

📄️ ThinkSystem RAID 540-8i PCIe Gen4 12Gb Adapter

ThinkSystem RAID 540 PCIe Gen4 12Gb Adapters เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อะแดปเตอร์ RAID ภายใน 12 Gb SAS/SATA ระดับพื้นฐาน ซึ่งเป็นโซลูชัน RAID ที่คุ้มค่าสำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง อะแดปเตอร์แบบไม่ใช้แคชเหล่านี้รองรับ RAID ที่ระดับ 0, 1 และ 10 และมีรายการคุณสมบัติ RAS และการจัดการที่หลากหลาย

📄️ อะแดปเตอร์ RAID 930-16i 8GB Flash PCIe 12Gb/s ของ ThinkSystem

อะแดปเตอร์ ThinkSystem RAID 930-16i 8GB แฟลช PCIe 12Gb/s เป็นอะแดปเตอร์ 12 Gbps SAS RAID-on-chip (ROC) สำหรับการเชื่อมต่อกับช่องใส่ดิสก์ภายนอก อะแดปเตอร์นี้มาพร้อมกับมาตรฐานแคช 8GB รองรับ RAID ระดับ 0, 1, 10, 5, 50, 6 และ 60 รวมทั้งมีรายการคุณสมบัติ RAS และการจัดการที่หลากหลาย

📄️ อะแดปเตอร์ RAID 930-8e ของ ThinkSystem

อะแดปเตอร์ RAID ภายนอกรุ่น RAID 930-8e ของ ThinkSystem เป็นอะแดปเตอร์ 12 Gbps SAS RAID-on-chip (ROC) สำหรับการเชื่อมต่อกับช่องใส่ดิสก์ภายนอก อะแดปเตอร์นี้มาพร้อมกับมาตรฐานแคช 4 GB รองรับ RAID ระดับ 0, 1, 10, 5, 50, 6 และ 60 รวมทั้งมีรายการคุณสมบัติ RAS และการจัดการที่หลากหลาย

📄️ ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter

อะแดปเตอร์ภายใน RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb ของ ThinkSystem ที่ใช้ตัวควบคุม SAS3916 สามโหมดเป็นอะแดปเตอร์ที่จัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อ PCIe กับ SATA/SAS/PCIe (สามโหมด) ประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยี SerDes สามโหมดช่วยให้