Skip to main content

List Keyboard, video, mouse (KVM) options

📄️ สวิตช์อนาล็อก 1x8 KVM ของ ThinkSystem

สวิตช์อนาล็อก 1x8 KVM ของ ThinkSystem เป็นสวิตช์ KVM (แป้นพิมพ์/วิดีโอ/เมาส์) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถควบคุมเซิร์ฟเวอร์ได้สูงสุดแปดเครื่องจากชุดแป้นพิมพ์ เมาส์ และจอภาพเดี่ยว

📄️ สวิตช์ดิจิตอล 2x1x16 KVM ของ ThinkSystem

สวิตช์ KVM ดิจิตอลของ ThinkSystem เป็นสวิตช์ระดับองค์กรที่มีการรักษาความปลอดภัยและเป็นแบบแบบ KVM-over-IP ซึ่งให้การควบคุมเซิร์ฟเวอร์ระดับ BIOS จากระยะไกลแก่ผู้ใช้หลายราย