Skip to main content

ชุดอุปกรณ์เสริมแบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุดสำหรับ ThinkSystem 1U

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้

ThinkSystem 1U 8 x 2.5" SAS/SATA Backplane option kit

1 แบ็คเพลน SAS/SATA 8-Bay ขนาด 2.5 นิ้ว (1)

2 แผงครอบไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 1x1 (4)

3 แผงครอบไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 2x2 (1)

4 แผงครอบไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 2x1 (1)

5 ป้ายประเภทไดรฟ์: SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด (1) + SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด (1)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไดรเวอร์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่: https://www.lenovo.com/support