Skip to main content

ThinkSystem 2U Rear 2 x 3.5" SAS/SATA Backplane Option Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้

ThinkSystem 2U Rear 2 x 3.5" SAS/SATA Backplane Option Kit

1 แบ็คเพลน SAS/SATA 2 ช่อง ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว(1) + ตัวครอบ HDD SATA/SAS ขนาด 3.5 นิ้ว ด้านหลัง 2 ชุด (1)

2 แผงครอบ HDD ขนาด 3.5 นิ้ว 1 x 1 (2)

3 แผงครอบตัวยก 1FH (1)

4 ป้ายประเภทไดรฟ์ SAS/SATA (1)

การติดตั้งตัวเลือก