Skip to main content

ThinkSystem 2U Rear 4 x 2.5" SAS/SATA Backplane Option Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้

ThinkSystem 2U Rear 4 x 2.5" SAS/SATA Backplane Option Kit

1 แบ็คเพลน SAS/SATA กลาง/ด้านหลัง 4 ช่อง ขนาด 2.5 นิ้ว (1) + ตัวครอบ HDD 2.5 นิ้ว 4 ชุดด้านหลัง 2U (1)

2 แผงครอบ HDD ขนาด 2.5 นิ้ว 1 ชุด (4)

3 โครงยึดผนังด้านหลัง C2 (1)

4 ป้ายลำดับของไดรฟ์และประเภทไดรฟ์ SATA (1)

การติดตั้งตัวเลือก