Skip to main content

ThinkSystem 2U Rear 4 x 3.5" SAS/SATA Backplane Option Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้

ThinkSystem 2U Rear 4 x 3.5" SAS/SATA Backplane Option Kit

1 แบ็คเพลน SAS/SATA 4 ช่อง F/M/R ขนาด 3.5 นิ้ว (1) + ชุด SATA/SAS HDD 3.5 นิ้ว 4 ชุดสำหรับ 2U (1)

2 แผงครอบ HDD ขนาด 3.5 นิ้ว 1 x 1 (4)

3 แผงครอบตัวยก 1 FH (2)

4 โครงยึดรองรับฝาครอบด้านบน (1)

5 ป้ายลำดับของไดรฟ์ (1)

การติดตั้งตัวเลือก