Skip to main content

ThinkSystem 2U 8 x 3.5" SAS/SATA Backplane Option Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้

ThinkSystem 2U 8 x 3.5" SAS/SATA Backplane Option Kit

1 แบ็คเพลน 8 ช่อง SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว (1)

2 แผงครอบ HDD 3.5 นิ้ว 1 x1 (8)

3 แผงครอบแบบถาวรขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด (1)

4 ป้ายประเภทไดรฟ์ (2): ป้ายประเภทไดรฟ์ SATA + ป้ายประเภทไดรฟ์ SAS/SATA

การติดตั้งตัวเลือก