Skip to main content

ชุด ThinkSystem SN850 SATA HDD/SSD

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุด ThinkSystem SATA HDD/SSD สำหรับ SN850

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

1 ชุดแบ็คเพลนสองชุดซึ่งไม่มีสลัก

2 ป้ายสองแผ่น

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • ติดป้ายที่ด้านขวาของฝา ดังภาพ

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไดรเวอร์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่ https://www.lenovo.com/support