Skip to main content

ชุดแบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่อง ขนาด 2.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR530/SR630

ชุดแบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่อง ขนาด 2.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR530/SR630

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดแบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่องใส่ ขนาด 2.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR530/SR630

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

1 แบ็คเพลน 8 ช่องใส่ SATA/SAS ขนาด 2.5 นิ้ว

2 สายสัญญาณของแบ็คเพลนของ HDD ขนาด 2.5 นิ้ว 8x ของ ThinkSystem SR530

3 สายไฟของแบ็คเพลนของ HDD ขนาด 2.5 นิ้ว 8x ของ ThinkSystem SR530

4 สายสัญญาณของแบ็คเพลนของ HDD ขนาด 2.5 นิ้ว 8x ของ ThinkSystem SR630

5 สายไฟของแบ็คเพลนของ HDD ขนาด 2.5 นิ้ว 8x ของ ThinkSystem SR630

6 แผงครอบ HDD ขนาด 2.5 นิ้ว 1x1 (4)

7 แผงครอบ HDD ขนาด 2.5 นิ้ว 2x2

หมายเหตุ

อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับการประกอบสำเร็จมาแล้วเพื่อให้ขนส่งได้ง่าย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่: https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไดรเวอร์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่: https://www.lenovo.com/support