Skip to main content

ชุดแบ็คเพลน AnyBay 8 ช่อง ขนาด 2.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR850

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

1 สายสัญญาณ NVMe หนึ่งเส้นสำหรับการ์ด PCIe Switch

2 สายเคเบิล NVMe แบบต่อตรงสองเส้น

3 ป้ายลำดับหนึ่งป้าย (NVMe 4-7)

4 ป้ายลำดับหนึ่งป้าย (NVMe 12-15)

5 แผงครอบไดรฟ์แปดแผง

6 แบ็คเพลน 8-bay AnyBay 2.5 นิ้ว (SATA/SAS/NVMe) หนึ่งชิ้น

7 สายไฟ/สายกำหนดค่าหนึ่งสาย

8 สายสัญญาณ SATA/SAS หนึ่งเส้น แบบสั้น

9 สายสัญญาณ SATA/SAS หนึ่งเส้น แบบยาว

หมายเหตุ
  1. ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  2. อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับการประกอบสำเร็จมาแล้วเพื่อให้ขนส่งได้ง่าย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไดรเวอร์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่ https://www.lenovo.com/support