Skip to main content

ชุดแบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่อง ขนาด 2.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR850

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

1 ป้ายลำดับ (NVMe 12-15) หนึ่งชุด

2 ป้ายลำดับ (12-15) หนึ่งชุด

3 ป้ายลำดับ (4-7) หนึ่งชุด

4 ฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์

5 แบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่อง ขนาด 2.5 นิ้ว หนึ่งตัว

6 สายไฟ/กำหนดค่าหนึ่งชุด

7 สายสัญญาณ SATA/SAS 720 มม. สองชุด

8 สายสัญญาณ SATA/SAS 900 มม. สองชุด

หมายเหตุ
  1. ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  2. อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับการประกอบสำเร็จมาแล้วเพื่อให้ขนส่งได้ง่าย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไดรเวอร์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่ https://www.lenovo.com/support