Skip to main content

ชุดแบ็คเพลน SATA/SAS 4 ช่อง ขนาด 3.5 นิ้ว ของ ThinkSystem ST550

ชุดแบ็คเพลน SATA/SAS 4 ช่อง ขนาด 3.5 นิ้ว ของ ThinkSystem ST550

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดแบ็คเพลน SATA/SAS 4 ช่องใส่ ขนาด 3.5 นิ้ว ของ ThinkSystem ST550

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

1 แบ็คเพลน 4 ช่องใส่ SATA/SAS ขนาด 3.5 นิ้ว

2 สายไฟของแบ็คเพลนของ HDD ขนาด 3.5 นิ้ว 4x

3 สายสัญญาณของแบ็คเพลนของ HDD ขนาด 3.5 นิ้ว 4x

4 แผงครอบ HDD ขนาด 3.5 นิ้ว 1x1 (4)

หมายเหตุ

อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับการประกอบสำเร็จมาแล้วเพื่อให้ขนส่งได้ง่าย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่: https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไดรเวอร์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่: https://www.lenovo.com/support