Skip to main content

ชุดแผ่นโครงยึดแบบถอดเปลี่ยนได้ง่ายขนาด 3.5 นิ้ว ของ ThinkSystem ST550

ชุดแผ่นโครงยึดแบบถอดเปลี่ยนได้ง่ายขนาด 3.5 นิ้ว ของ ThinkSystem ST550

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดแผ่นโครงยึดแบบถอดเปลี่ยนได้ง่ายขนาด 3.5 นิ้ว ของ ThinkSystem ST550

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

  • ชุดแผ่นโครงยึดแบบถอดเปลี่ยนได้ง่าย
หมายเหตุ

อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับการประกอบสำเร็จมาแล้วเพื่อให้ขนส่งได้ง่าย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่: https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไดรเวอร์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่: https://www.lenovo.com/support