Skip to main content

ThinkSystem 2U V3 Rear 4x2.5" Gen5 Backplane Option Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์เสริมต่อไปนี้:

-ThinkSystem 2U V3 Rear 4x2.5" Gen5 AnyBay Backplane Option Kit

-ThinkSystem 2U V3 Rear 4x2.5" Gen5 NVMe Backplane Option Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem 2U V3 Rear 4x2.5-inch Gen5 Backplane Option Kit

1 แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว หนึ่งชุด

2 ตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง 4X2.5 นิ้ว หนึ่งชุด

3 แผงครอบ HDD 1x1 ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ชุด

4 โครงยึดผนังด้านหลังหนึ่งชุด

5 ป้ายลำดับของไดรฟ์หนึ่งแผ่น (24–27)

6 สกรู M3 สี่ตัว

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

การติดตั้งตัวเลือก