Skip to main content

ThinkSystem SR675 V3 1x4 E3.S Backplane for HGX NVLink GPU Base Option Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR675 V3 1x4 E3.S Backplane for HGX NVLink GPU Base Option Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR675 V3 1x4 E3.S Backplane for HGX NVLink GPU Base Option Kit

1 ตัวครอบไดรฟ์ E3.S หนึ่งชุด

2 แผงครอบไดรฟ์ E3.S สี่ชุด

3 ฝาครอบตัวครอบไดรฟ์ E3.S หนึ่งชุด

4 แผงครอบตัวครอบไดรฟ์ E3.S หนึ่งชุด

5 สกรู M3 สองตัว

6 แบ็คเพลน NVMe E3.S หนึ่งชุด

7 ป้ายหมายเลขไดรฟ์หนึ่งแผ่น

8 สายไฟหนึ่งเส้น (560 มม.)

9 สาย MCIO x16 ถึง MCIO x8 หนึ่งชุด (570 มม.)

10 สาย MCIO x16 ถึง MCIO x8 หนึ่งชุด (720 มม.)

11 สาย MCIO x16 ถึง MCIO x8*2 สองชุด (890 มม. / 890 มม.)

12 สาย MCIO x16 ถึง MCIO x8 หนึ่งชุด (290 มม.)

13 สาย MCIO x16 ถึง MCIO x8*2 หนึ่งชุด (890 มม. / 160 มม.)

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง