Skip to main content

ThinkSystem SR675 V3 4x2.5” AnyBay Backplane Option

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR675 V3 4x2.5” AnyBay Backplane Optiont

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR675 V3 4x2.5” AnyBay Backplane Option

1 ตัวครอบไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว หนึ่งชุด

2 แบ็คเพลนไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว หนึ่งชุด

3 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ช่อง

4 ป้ายหมายเลขไดรฟ์หนึ่งแผ่น

5 สายไฟหนึ่งเส้น (520 มม.)

6 สาย MCIO x16 ถึง MCIO x8*2 หนึ่งชุด (870 มม. / 870 มม.)

7 สาย MCIO x16 ถึง MCIO x8 หนึ่งชุด (570 มม.)

8 สาย MCIO x16 ถึง MCIO x8 หนึ่งชุด (720 มม.)

9 สาย MCIO x16 ถึง MCIO x8*2 หนึ่งชุด (160 มม. / 890 มม.)

10 สาย MCIO x16 ถึง MCIO x8 สองชุด (290 มม.)

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก