Skip to main content

ThinkSystem ST50 V3 3rd 3.5" HDD Cage kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem ST50 V3 3rd 3.5" HDD Cage kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem ST50 V3 3rd 3.5-inch HDD Cage kit

1 ตัวครอบไดรฟ์ PCIe ขนาด 3.5 นิ้ว หนึ่งตัว (ช่อง 3)

2 สายไฟไดรฟ์ขนาดหนึ่งชุด, 380 มม.

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก