Skip to main content

ThinkSystem SR665 V3 Middle 4x3.5" SAS/SATA Backplane Option Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR665 V3 Middle 4x3.5" SAS/SATA Backplane Option Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR665 V3 Middle 4x3.5-inch SAS/SATA Backplane Option Kit

1 ตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 3.5 นิ้ว หนึ่งชุด

2 แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 4x3.5 นิ้ว หนึ่งชุด

3 แผงครอบไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 1 ช่อง สี่ชุด

4 ตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงของ 2U สองตัว

5 สกรู M3 หนึ่งตัว

6 ป้ายลำดับของไดรฟ์สองแผ่น (32–35)

7 ฟองน้ำรองฝาครอบด้านบนสองชุด

8 Supercap Holder หนึ่งชุด

9 สายไฟแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว หนึ่งชุด, 300 มม.

10 สายไฟแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว หนึ่งชุด, 170 มม.

หมายเหตุ

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

การติดตั้งตัวเลือก