Skip to main content

ThinkSystem SR650 V3 Middle 8x2.5" Gen4/Gen5 NVMe Backplane Option Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR650 V3 Middle 8x2.5" Gen4/Gen5 NVMe Backplane Option Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR650 V3 Middle 8x2.5-inch Gen4/Gen5 NVMe Backplane Option Kit

1 แบ็คเพลน NVMe ขนาด 4X2.5 นิ้ว สองชุด

2 ตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 8X2.5 นิ้ว หนึ่งชุด

3 แผงครอบ HDD 1x1 ขนาด 2.5 นิ้ว แปดชุด

4 ฟิล์มไมลาร์หนึ่งแผ่น

5 ตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงของ 2U สองตัว

6 ตัวนำ CPU MCC สองตัว

7 ตัวนำ CPU XCC สองตัว

8 ป้ายลำดับของไดรฟ์สองแผ่น (32–39)

9 สกรู M3 หนึ่งตัว

10 ฟองน้ำรองฝาครอบด้านบนสองชุด

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

การติดตั้งตัวเลือก