Skip to main content

ชุดตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. ขนาด 2.5 นิ้วสำหรับ ThinkSystem SD630 V2

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

1 สาย SATA Y (Slimline x16 เป็น 2x Slimline x8) หนึ่งสาย

2 สาย NVMe Y (Slimline x16 เป็น 2x Slimline x8) หนึ่งสาย

3 ตัวครอบไดรฟ์ 7 มม. ขนาด 2.5 นิ้ว หนึ่งชุด

หมายเหตุ
  1. ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  2. อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับการประกอบสำเร็จมาแล้วเพื่อให้ขนส่งได้ง่าย

ทำตามคำแนะนำใน ติดตั้งส่วนประกอบตัวครอบไดรฟ์ และ สายแบ็คเพลนไดรฟ์ SATA/NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 7 มม. เพื่อเรียนรู้วิธีการติดตั้งชุดอุปกรณ์เสริม