Skip to main content

ชุดการเปิดใช้งาน 2-Bay สำหรับระบบ Dense สำหรับ ThinkSystem M.2

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

1 แบ็คเพลน M.2 2-Bay (รวมส่วนยึด M.2 สองตัว) หนึ่งชุด

หมายเหตุ
  1. ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  2. อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับการประกอบสำเร็จมาแล้วเพื่อให้ขนส่งได้ง่าย

ทำตามคำแนะนำใน ติดตั้งแบ็คเพลน M.2 และ วิธีปรับตำแหน่งของตัวยึดบนแบ็คเพลน M.2 เพื่อเรียนรู้วิธีการติดตั้งชุดอุปกรณ์เสริม