Skip to main content

ชุดการเปิดใช้งานไดรฟ์ข้อมูล ThinkSystem SE350 M.2 SATA/NVMe 4 ช่อง

ชุดการเปิดใช้งานไดรฟ์ข้อมูล ThinkSystem SE350 M.2 SATA/NVMe 4 ช่อง

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดการเปิดใช้งานไดรฟ์ข้อมูล ThinkSystem SE350 M.2 SATA/NVMe 4 ช่อง

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

1 ชุดการเปิดใช้งานไดรฟ์ข้อมูล M.2 SATA/NVMe 4 ช่อง

หมายเหตุ

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด และดาวน์โหลดไดรเวอร์อุปกรณ์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่ https://www.lenovo.com/support