Skip to main content

ชุดแบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่อง ขนาด 3.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR550/SR590/SR650

ชุดแบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่อง ขนาด 3.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR550/SR590/SR650

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดแบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่องใส่ ขนาด 3.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR550/SR590/SR650

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

1 ชุดแบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่องใส่ ขนาด 3.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR550/SR650

2 ชุดสายแบ็คเพลนของ HDD 8x3.5 ของ ThinkSystem SR550

3 ชุดสายแบ็คเพลนของ HDD 8x3.5 ของ ThinkSystem SR590

4 ชุดสายแบ็คเพลนของ HDD 8x3.5 ของ ThinkSystem SR650

5 แผงครอบ HDD ขนาด 3.5 นิ้ว 1x1 ของ ThinkSystem (12)

6 ป้ายลำดับ HDD

หมายเหตุ

อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับการประกอบสำเร็จมาแล้วเพื่อให้ขนส่งได้ง่าย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่: https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไดรเวอร์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่: https://www.lenovo.com/support