Skip to main content

ชุดแบ็คเพลน AnyBay 10 ช่อง ขนาด 2.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR570/SR630

ชุดแบ็คเพลน AnyBay 10 ช่อง ขนาด 2.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR570/SR630

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดแบ็คเพลน AnyBay 10 ช่องใส่ ขนาด 2.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR570/630

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

1 แบ็คเพลน AnyBay 10 ช่องใส่ ขนาด 2.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR630

2 ชุดสาย 10x2.5 ของ ThinkSystem SR570

3 ชุดสาย 10x2.5 ของ ThinkSystem SR630

4 สาย NVMe ของ ThinkSystem SR570 (แผงระบบไปยังแบ็คเพลน HDD ขนาด 10x2.5 นิ้ว)

5 สาย NVMe ของ ThinkSystem SR630/650 (แผงระบบไปยังแบ็คเพลน HDD ขนาด 10x2.5 นิ้ว)

6 แผงครอบ HDD ขนาด 2.5 นิ้ว 1x1 ของ ThinkSystem (6)

7 แผงครอบ HDD ขนาด 2x2 2.5 นิ้ว ของ ThinkSystem

หมายเหตุ

อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับการประกอบสำเร็จมาแล้วเพื่อให้ขนส่งได้ง่าย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่: https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไดรเวอร์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่: https://www.lenovo.com/support