Skip to main content

ชุดแบ็คเพลน AnyBay 12 ช่อง ขนาด 3.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR590/SR650

ชุดแบ็คเพลน AnyBay 12 ช่อง ขนาด 3.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR590/SR650

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดแบ็คเพลน AnyBay 12 ช่องใส่ ขนาด 3.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR590/SR650

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

1 แบ็คเพลน AnyBay 12 ช่องใส่ ขนาด 3.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR650

2 ชุดสายแบ็คเพลน SATA/SAS/NVME 12x3.5 ของ ThinkSystem SR590

3 ชุดสายแบ็คเพลน SATA/SAS/NVME 12x3.5 ของ ThinkSystem SR650

4 สาย NVMe ของ ThinkSystem SR590 (แผงระบบไปยังแบ็คเพลน HDD ขนาด 12x3.5 นิ้ว)

5 สาย NVMe ของ ThinkSystem SR650 (แผงระบบไปยังแบ็คเพลน HDD ขนาด 12x3.5 นิ้ว)

6 แผงครอบ HDD ขนาด 3.5 นิ้ว 1x1 ของ ThinkSystem (12)

7 ป้ายลำดับ HDD (8-11 NVMe)

8 ป้ายลำดับ HDD (8-11 NVMe) สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีขั้วต่อ VGA (มีในบางรุ่น)

หมายเหตุ

อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับการประกอบสำเร็จมาแล้วเพื่อให้ขนส่งได้ง่าย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่: https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไดรเวอร์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่: https://www.lenovo.com/support