Skip to main content

ThinkSystem SR635 2.5" 4 Gen3 AnyBay 10-Bay Backplane Kit

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดแบ็คเพลน AnyBay Gen3 10 ช่อง ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุดของ ThinkSystem SR635

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

1 แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง

2 ชุดสายหน้า SAS/SATA ขนาด 6x2.5 นิ้ว + ชุดสาย AnyBay SATA ขนาด 4x2.5 นิ้ว

3 ชุดสายหน้า SAS/SATA ขนาด 6x2.5 นิ้ว + ชุดสาย AnyBay SAS/SATA ขนาด 4x2.5 นิ้ว

4 ชุดสายหน้า SAS/SATA ขนาด 6x2.5 นิ้ว + ชุดสาย AnyBay NVMe ขนาด 4x2.5 นิ้ว

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลด คู่มือการติดตั้ง ฉบับล่าสุดได้ที่: http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด และดาวน์โหลดไดรเวอร์อุปกรณ์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่: http://www.lenovo.com/support