Skip to main content

ThinkSystem SR635 3.5" SATA/SAS 4-Bay Backplane Kit

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดแบ็คเพลน SATA/SAS 4 ช่อง ขนาด 3.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR635

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

1 แบ็คเพลน SATA/SAS 4 ช่อง ขนาด 3.5 นิ้ว

2 ชุดสายหน้า SATA ขนาด 4x3.5 นิ้ว

3 ชุดสายหน้า SAS/SATA ขนาด 4x3.5 นิ้ว

4 ชุดสาย SATA ด้านหน้าขนาด 4x3.5 นิ้ว + ด้านหลังขนาด 2x2.5 นิ้ว

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลด คู่มือการติดตั้ง ฉบับล่าสุดได้ที่: http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด และดาวน์โหลดไดรเวอร์อุปกรณ์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่: http://www.lenovo.com/support