Skip to main content

ThinkSystem SR650 V2 12 x 3.5-inch SAS/SATA Expander Backplane

ดูข้อมูลเกี่ยวกับแบ็คเพลนตัวขยาย SAS/SATA ขนาด 12 x 3.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR650 V2 ได้ในเอกสารฉบับนี้

หมายเหตุ:

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR650 V2 12 x 3.5-inch SAS/SATA Expander Backplane

  • 1 แบ็คเพลนตัวขยาย SAS/SATA 12 ช่อง ขนาด 3.5 นิ้ว หนึ่งตัว
  • 2 แผงครอบไดรฟ์ 1 ช่อง ขนาด 3.5 นิ้ว สิบสองตัว
  • 3 ป้าย HDD SATA 12 ช่อง ขนาด 3.5 นิ้ว หนึ่งแผ่น
  • 4 ป้าย HDD SAS/SATA 12 ช่อง ขนาด 3.5 นิ้ว หนึ่งแผ่น

การติดตั้งตัวเลือก