Skip to main content

ThinkSystem SR655 2.5" NVMe Gen4 8-Bay Backplane Kit

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดแบ็คเพลน NVMe Gen4 8 ช่อง ขนาด 2.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR655

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

1 แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง

2 ชุดสาย SATA ตัวแรก ขนาด 8x2.5 นิ้ว

3 ชุดสาย NVMe ตัวแรก ขนาด 8x2.5 นิ้ว

4 ชุดสาย NVMe ตัวที่สอง ขนาด 8x2.5 นิ้ว

5 ชุดสาย NVMe ตัวที่สาม ขนาด 8x2.5 นิ้ว สำหรับสวิตช์

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลด คู่มือการติดตั้ง ฉบับล่าสุดได้ที่: http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด และดาวน์โหลดไดรเวอร์อุปกรณ์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่: http://www.lenovo.com/support