Skip to main content

ชุดแบ็คเพลนของไดรฟ์ 8-Bay SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้วสำหรับ ThinkSystem SR850 V2

ชุดแบ็คเพลนของไดรฟ์ 8-Bay SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้วสำหรับ ThinkSystem SR850 V2

1 สายไฟหนึ่งสาย, 155 มม.

2 แผงครอบไดรฟ์หนึ่งช่องใส่แปดชุด

3 แบ็คเพลน SAS/SATA 8 ช่อง ขนาด 2.5 นิ้ว หนึ่งตัว

4 ป้ายลำดับ SAS/SATA (8-15) หนึ่งป้าย

5 ป้ายลำดับ SAS/SATA (16-23) หนึ่งป้าย

ทำตามคำแนะนำใน ติดตั้งติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ เพื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์เสริม