Skip to main content

ชุดตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. (พร้อมโครงยึด) สำหรับ ThinkSystem SR850 V2

1 สายไฟหนึ่งสาย

2 ตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. หนึ่งตัว

3 ป้าย (SATA/NVMe) หนึ่งป้าย

4 แผงครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. สองตัว

5 สายสัญญาณหนึ่งสาย

ทำตามคำแนะนำใน ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. เพื่อเรียนรู้วิธีติดตั้งชุดอุปกรณ์เสริม