Skip to main content

ThinkSystem ST250 V2 3.5" SATA 7-Bay + NVMe 1-Bay Simple Swap Bracket Kit

ชุดโครงยึดแบบ Simple Swap SATA 7 ช่องใส่ + NVMe 1 ช่องใส่ ขนาด 3.5 นิ้วสำหรับ ThinkSystem ST250 V2

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดโครงยึดแบบถอดเปลี่ยนได้ง่าย NVMe 1 ช่อง + SATA 7 ช่อง ขนาด 3.5 นิ้ว สำหรับ ThinkSystem ST250 V2

หมายเหตุ:

  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูรายละเอียดด้านล่างเกี่ยวกับความยาวจริงๆ ของสาย

ThinkSystem ST250 V2 3.5" SATA 7-Bay + NVMe 1-Bay Simple Swap Bracket Kit

  • 1 สายไฟและสายสัญญาณ SATA 4-6 ที่มี MCIOx4 สำหรับแบ็คเพลทแบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว
  • 2 ตัวครอบไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว หนึ่งตัว
  • 3 แบ็คเพลทแบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว หนึ่งตัว
  • 4 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ช่อง
  • 5 พัดลมระบบด้านหน้า 9225 หนึ่งตัว

การติดตั้งตัวเลือก