Skip to main content

แบ็คเพลน NVMe EDSFF 6 ชุดสำหรับ ThinkSystem SR670 V2

แบ็คเพลน NVMe EDSFF 6 ชุดสำหรับ ThinkSystem SR670 V2

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR670 V2 6xEDSFF NVMe Backplane

1 แบ็คเพลน EDSFF 6-Bay หนึ่งชุด

2 แผงครอบ EDSFF 1-Bay หกชุด

3 สายไฟ (350 มม.) หนึ่งสาย

4 สาย MCIO (850 มม. / 160 มม.) หนึ่งสาย

5 สาย MCIO (950 มม. / 950 มม.) หนึ่งสาย

6 สาย MCIO (350 มม.) สองสาย

7 สาย MCIO (590 มม.) หนึ่งสาย

หมายเหตุ

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

ทำตามคำแนะนำใน “ติดตั้งตัวเลือกฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์” เพื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์ตัวเลือก