Skip to main content

แบ็คเพลน NVMe/SATA สำหรับ ThinkSystem SN550 V2

แบ็คเพลน NVMe/SATA สำหรับ ThinkSystem SN550 V2

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SN550 V2 NVMe/SATA Backplane

1 ชุดแบ็คเพลนหนึ่งชุดซึ่งไม่มีสลัก

2 ป้ายหนึ่งแผ่น

3 ฝาหน้า

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • ติดป้ายที่ด้านขวาของฝา ดังภาพ

ทำตามคำแนะนำใน “ติดตั้งตัวเลือกฮาร์ดแวร์โหนดคอมพิวท์” เพื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์ตัวเลือก