Skip to main content

4HDD SS แบ็คเพลท - SATA ขนาด 3.5 นิ้ว เป็น SAS ของ ThinkSystem SR150

4HDD SS แบ็คเพลท - SATA ขนาด 3.5 นิ้ว เป็น SAS ของ ThinkSystem SR150

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ 4HDD SS แบ็คเพลท - SATA ขนาด 3.5 นิ้ว เป็น SAS ของ ThinkSystem SR150

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

1 4HDD SS แบ็คเพลท - SATA ขนาด 3.5 นิ้ว เป็น SAS ของ ThinkSystem SR150 (เชื่อมต่อกับขั้วต่อ SATA บนแผง)

หมายเหตุ

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไดรเวอร์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่ https://www.lenovo.com/support