Skip to main content

AnyBay 10 ช่อง BP ขนาด 2.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR250

AnyBay 10 ช่อง BP ขนาด 2.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR250

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแบ็คเพลน AnyBay 10 ช่อง ขนาด 2.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR250

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

1 แบ็คเพลน AnyBay 10 ช่อง หนึ่งชุด

2 สายไฟหนึ่งสาย

3 ป้ายหนึ่งแผ่น

หมายเหตุ

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไดรเวอร์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่ https://www.lenovo.com/support