Skip to main content

ThinkSystem SR250 V2 4x3.5" Hot Swap SAS/SATA Backplane Kit for X350/X40 RAID/HBA

ดูข้อมูลเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์ ThinkSystem SR250 V2 4x3.5" Hot Swap SAS/SATA Backplane Kit สำหรับ X350/X40 RAID/HBA ได้ในเอกสารฉบับนี้

หมายเหตุ:

  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูรายละเอียดด้านล่างเกี่ยวกับความยาวจริงๆ ของสาย

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR250 V2 4x3.5" Hot Swap SAS/SATA Backplane Kit for X350/X40 RAID/HBA

  • 1 แบ็คเพลนหนึ่งชุด, ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว
  • 2 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ช่อง
  • 3 สายไฟหนึ่งสาย
  • 4 Mini-SAS x4 ถึง Mini-SAS x4 หนึ่งชุด
  • 5 Mini-SAS x4 ถึง Mini-SAS x4 (มุมฉาก) หนึ่งชุด
  • 6 SlimSAS x8 ถึง Mini-SAS x4 หนึ่งชุด
  • 7 สายต่อขยายโมดูลพลังงานแบบแฟลชหนึ่งเส้น

การติดตั้งตัวเลือก