Skip to main content

ThinkSystem SR250 V2 3x3.5" Simple Swap SATA + 1x3.5" Simple Swap NVMe Backplane Kit

ดูข้อมูลเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์ ThinkSystem SR250 V2 3x3.5" Simple Swap SATA + 1x3.5" Simple Swap NVMe Backplane Kit ได้ในเอกสารฉบับนี้

หมายเหตุ ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR250 V2 3x3.5" Simple Swap SATA + 1x3.5" Simple Swap NVMe Backplane Kit

  • 1 แบ็คเพลทหนึ่งตัว, ไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สามตัว และไดรฟ์ NVMe หนึ่งตัว (เชื่อมต่อกับขั้วต่อออนบอร์ด)

การติดตั้งตัวเลือก