Skip to main content

แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุดสำหรับ ThinkSystem SR670 V2

แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุดสำหรับ ThinkSystem SR670 V2

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR670 V2 4x2.5-inch NVMe Backplane

1 แบ็คเพลน NVM 4-Bay ขนาด 2.5 นิ้ว หนึ่งชุด

2 แผงครอบไดรฟ์ 1-Bay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด

3 สกรู M3 สองตัว

4 สายไฟ (780 มม.)

5 สาย MCIO (1100 มม. / 925 มม.) หนึ่งชุด

6 สกรู M3 สองตัว

7 สายไฟ (360 มม.) หนึ่งสาย

8 สาย MCIO (1100 มม. / 925 มม.) หนึ่งชุด

หมายเหตุ

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

ทำตามคำแนะนำใน “ติดตั้งตัวเลือกฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์” เพื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์ตัวเลือก