Skip to main content

แบ็คเพลน SAS/SATA/NVMe ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุดสำหรับ ThinkSystem SR670 V2

แบ็คเพลน SAS/SATA/NVMe ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุดสำหรับ ThinkSystem SR670 V2

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR670 V2 4x3.5-inch SAS/SATA/NVMe Backplane

1 แบ็คเพลน SATA/SAS/NVM 4-Bay ขนาด 3.5 นิ้ว หนึ่งชุด

2 แผงครอบไดรฟ์ 1-Bay ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด

3 สายไฟ (350 มม.) หนึ่งสาย

4 สาย MCIO / Slimline SAS (885 มม.) หนึ่งสาย

5 สาย Mini-SAS HD / Slimline SAS (1100 มม.) หนึ่งสาย

6 สาย Slimline SAS (1100 มม.) หนึ่งสาย

หมายเหตุ

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

ทำตามคำแนะนำใน “ติดตั้งตัวเลือกฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์” เพื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์ตัวเลือก