Skip to main content

แบ็คเพลน SAS/SATA/NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุดสำหรับ ThinkSystem SR670 V2

แบ็คเพลน SAS/SATA/NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุดสำหรับ ThinkSystem SR670 V2

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR670 V2 8x2.5-inch SAS/SATA/NVMe Backplane

1 แบ็คเพลน SATA/SAS/NVM 8-Bay ขนาด 2.5 นิ้ว หนึ่งชุด

2 แผงครอบไดรฟ์ 1-Bay ขนาด 2.5 นิ้ว แปดชุด

3 สายไฟ (280 มม.) หนึ่งสาย

4 สาย MCIO / Slimline SAS (925 มม. / 925 มม.) สองสาย

5 สาย MCIO / Slimline SAS (915 มม. / 915 มม.) หนึ่งสาย

6 สาย Mini-SAS HD / Slimline SAS (1100 มม.) หนึ่งสาย

7 สาย Slimline SAS (1100 มม.) หนึ่งสาย

8 สาย MCIO / Slimline SAS (350 มม.) สองสาย

หมายเหตุ

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

ทำตามคำแนะนำใน “ติดตั้งตัวเลือกฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์” เพื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์ตัวเลือก