Skip to main content

ชุดแบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่อง ขนาด 2.5 นิ้ว ของ ThinkSystem ST250

ชุดแบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่อง ขนาด 2.5 นิ้ว ของ ThinkSystem ST250

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดแบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่อง ขนาด 2.5 นิ้ว ของ ThinkSystem ST250

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

1 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว แปดช่อง

2 ตัวครอบดิสก์ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว หนึ่งตัว

3 ป้ายหนึ่งแผ่น

4 แบ็คเพลน ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง หนึ่งตัว

5 พัดลมด้านหน้าหนึ่งตัว

6 สายสัญญาณหนึ่งสาย (450 มม.)

7 สายสัญญาณหนึ่งสาย (500 มม.)

8 สายไฟหนึ่งสาย

หมายเหตุ

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไดรเวอร์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่ https://www.lenovo.com/support