Skip to main content

ชุดแบ็คเพลน SATA/SAS 4 ช่อง ขนาด 3.5 นิ้ว ของ ThinkSystem ST250

ชุดแบ็คเพลน SATA/SAS 4 ช่อง ขนาด 3.5 นิ้ว ของ ThinkSystem ST250

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดแบ็คเพลน SATA/SAS 4 ช่อง ขนาด 3.5 นิ้ว ของ ThinkSystem ST250

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

1 แบ็คเพลน ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง หนึ่งตัว

2 ตัวครอบดิสก์ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว หนึ่งตัว

3 พัดลมด้านหน้าหนึ่งตัว

4 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ช่อง

5 สายสัญญาณหนึ่งเส้น (ใช้เมื่อไม่มีไดรฟ์ดิสก์แบบออปติคัล)

6 สายสัญญาณหนึ่งเส้น (ใช้เมื่อมีไดรฟ์ดิสก์แบบออปติคัล)

7 สายไฟหนึ่งสาย

8 สายไดรฟ์ดิสก์ RAID แบบ Hot-swap (T1) หนึ่งสาย

หมายเหตุ

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไดรเวอร์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่ https://www.lenovo.com/support