Skip to main content

ThinkSystem ST50 V2 2.5-inch Drive Bay 2 Cage Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับชุดตัวครอบช่องไดรฟ์ใส่ 2 ขนาด 2.5 นิ้วสำหรับ ThinkSystem ST50 V2

หมายเหตุ:

  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูรายละเอียดด้านล่างเกี่ยวกับความยาวจริงๆ ของสาย

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem ST50 V2 2.5-inch Drive Bay 2 Cage Kit

  • 1 ตัวครอบ HDD ที่ 2 สำหรับ ThinkSystem ST50 V2 - ชุด (ช่องใส่ไดรฟ์ 2) ขนาด 2.5 นิ้ว

การติดตั้งตัวเลือก