Skip to main content

ThinkSystem ST50 V2 NVMe M.2 Bracket Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับชุดโครงยึด NVMe M.2 สำหรับ ThinkSystem ST50 V2

หมายเหตุ:

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem ST50 V2 NVMe M.2 Bracket Kit

  • 1 ชุดโครงยึด NVMe M.2 สำหรับ ThinkSystem ST50 V2

การติดตั้งตัวเลือก