Skip to main content

ThinkSystem ST50 V2 Slim ODD Cage Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับชุดตัวครอบ ODD แบบบางสำหรับ ThinkSystem ST50 V2

หมายเหตุ:

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem ST50 V2 Slim ODD Cage Kit

  • 1 ตัวครอบ ODD
  • 2 แถบตัวครอบ

การติดตั้งตัวเลือก