Skip to main content

ThinkSystem ST50 V2 Slim SATA DVD-RW Optical Drive Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับชุดไดรฟ์ออพติคอล SATA DVD-RW แบบบางสำหรับ ThinkSystem ST50 V2

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูรายละเอียดด้านล่างเกี่ยวกับความยาวจริงๆ ของสาย

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem ST50 V2 Slim SATA DVD-RW Optical Drive Kit

1 DVD-RW SATA แบบบาง 9 มม. ไม่มีฝา สำหรับ ThinkSystem ST50 V2

2 ชุดฝา ODD แบบบางสำหรับ ThinkSystem ST50 V2 – ฝา

3 ชุดฝา ODD แบบบางสำหรับ ThinkSystem ST50 V2 – สลัก

4 สายไฟ SATA ช่องใส่ไดรฟ์ 3 พร้อม ODD แบบบาง 300 มม. + 210 มม. + 120 มม. สำหรับ ThinkSystem ST50 V2

5 สายสัญญาณ SATA ช่องใส่ไดรฟ์ 3 ODD แบบบาง 520 มม. สำหรับ ThinkSystem ST50 V2

การติดตั้งตัวเลือก